print

Garantijos

   Parduodamoms prekėms garantija netaikoma.

Prekių pakeitimas.
Pirkėjui gavus prekes ir 5 dienų laikotarpyje paaiškėjus, kad Pirkėjui perduotos kitos rūšies negu Pirkėjo užsakytos prekės, Mes įsipareigojame per 14 dienų prekes pakeisti į kokybiškas. 

Prekių grąžinimas. 
 Jei prekė Jums netiko, Jūs galite ją pakeisti kita per 14 dienų nuo pirkimo datos, jei prekė nenaudota ir originali jos pakuotė nepažeista. Kartu su preke turi būti pateikiami visi prekės pirkimo dokumentai.